Buurtbeheer

Buurtbeheer:


De buurtbeheer vergaderingen worden door onze voorzitter (Saskia Janssen) samen met een bestuurslid bijgewoond.


Kan aanwezig zijn:


wijkagenten (René Heijnen en Manon Weerts),

wijkcoördinator (Hub Dohmen),

Welsun - jongeren en buurtopbouwwerker (Emal Olomi),

wethouder (Marlies Driessen),

BOA’s,

HEEMwonen

en Openbare werken.


Er worden “zaken” voorgelegd en besproken

die zich in onze buurt afspelen. Ook wordt er bekeken hoe we bepaalde dingen

het beste kunnen aanpakken en op welke manier we deze moeten proberen op te lossen.

Problemen, suggesties, e.d. uit onze buurt, die we krijgen van mensen, nemen wij mee naar deze vergaderingen om ze te bespreken en op te lossen.


Heeft u klachten, problemen, overlast

of zijn er andere zaken die wij voor u kunnen bespreken, laat het ons weten.


Mail de Bewonersvereniging of bel Saskia: 06- 15 15 99 10


Wij brengen het onder de aandacht en maken het bespreekbaar!