Home

Het ontmoetingsuurtje van afgelopen dinsdag was weer gezellig. Onder het drinken van een kop koffie/ thee of wat fris werd er veel met elkaar gepraat. Maar ook werd er zoals elke week weer gekaart en gesjoeld. Fijn dat ons ontmoetingsuurtje al jaren zo goed bezocht wordt. Even een paar uur gezellig “samen zijn” betekent voor de meeste mensen heel veel.

Kom ook eens naar ons ontmoetingsuurtje. Elke dinsdag tussen 12-15 uur, in gebouw Bei de Ling

Koffieuurtje01
Koffieuurtje02
Koffieuurtje03
Koffieuurtje04
Koffieuurtje05
Koffieuurtje06
Koffieuurtje07
Koffieuurtje08